درس های زلزله

 خدا گذشتگان اين امتحان را رحمت كند و به بازماندگانش صبر دهد. درباره عمق فاجعه صحبت زياد شده است و شما زياد ديده و شنيده ايد.من نمی خواهم در اين باره بگويم كه بسيار دردآور است فقط كافيست خود را يك لحظه جای آن بچه ای قرار دهيم كه ... حتی تصورش نيز سخت است... .

اما می خواهم درسهای اين بلا را بگويم به نظر من بخشی از اهداف خدا از اين بلا را می توان در نكات مثبت آن جستجو كرد. مردم ايران در ابتدای انقلاب و دوران دفاع مقدس بسيار به هم نزديك بودند حرفها يكی بود اهداف خدايی بودند ايثار و فداكاری كار هرروز مردم بود اما چند سالی است هركس به فكر خودش هست. با ايجاد جناح های سياسی از هم دور شده ايم هركس به فكر زيرآب زدن ديگری است و  دروغ و شيره ماليدن سر ديگری را زرنگی می خوانيم. از امتی كه مورد عنايت خداست اين كارها قبيح است اينجاست كه  خدا تلنگری می زند تا همه به خود آييم. وچه خوب به خود آمديم ... شايد اين بلا بر سرما نازل شود... سيل كمك های همه جانبه خارجيان را به تعجب واداشت. ما ملت خوبی هستيم اما اگر اين خوبی را هميشه حفظ كنيم شايد نيازی به تلنگرهای خدا نداشته باشيم. وای برما اگر روزی بيايد كه به اين تلنگرهای خدا توجه نكنيم و به خود نياييم آنگاه بايد منتظر سيلی خدا باشيم . سيلی از تلنگر بسيار دردآورتر است ... شايد تهران... خدا نكند....

جمله ای جالب از يك غرق گناه شنيدم كه بعد از زلزله گفته بود: هركاری می خواهيد بكنيد اما بدانيد خدايی هم هست.

   + کهزادی - ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/۱٢

بوش كيست؟

موجى كه در آستانه سال 2000 ميلادى در زمينه آخرالزمان‏شناسى و گرايش به طرح موضوعات مرتبط با آخرالزمان در غرب برخاست، نه تنها فروكش نكرده بلكه روزبه‏روز بر دامنه آن افزوده مى‏شود . امروزه پايگاه‏هاى متعددى در اينترنت، به موضوع آخرالزمان، نشانه‏هاى آن و تطبيق آنها با رويدادهاى اجتماعى، سياسى، نظامى و زيست محيطى جهان پرداخته‏اند و تلاش مى‏كنند به صورت روزآمد آخرين تحولات مرتبط با اين موضوع را منعكس كنند .

گفتنى است كه نقل اين مقالات به معناى تاييد محتوا و مستندات آنها نيست .

مقدمه مترجم: اخيرا در يكى از سايت‏هاى اينترنتى خبرى با اين مضمون به چاپ رسيده است كه: «جورج بوش دجال است!» George Walker Bush is the ANTI - CHRIST!

 . در اين مقاله اينترنتى تلاش شده كه با استناد به علم اعداد (Numerology) ، پيشگويى‏هاى «نوستراداموس‏» ، طرفدارى فرقه شيطان پرستان و ساحران از بوش (در جريان انتخابات) و پيشگويى‏هاى كتاب مقدس به نوعى اين نكته القا شود كه «جورج بوش‏» همان دجال و يا «آنتى كريست‏» ذكر شده در كتاب مقدس است . در اين مقال در حد حوصله خوانندگان محترم نكات مهم و حائز اهميت و جالب توجه اين مقاله و اسناد آن را يك به يك عنوان مى‏كنيم . اما قبل از پرداختن به اسناد، بيوگرافى خاصى را كه از ( George. w . Bush) در ابتداى اين مقاله ارايه شده ذكر مى‏كنيم، سپس به مستندات مى‏پردازيم .

«او كسى است كه كوكائين مصرف مى‏كرده و دوستانش او را به عنوان يك الكلى عياش بدخلق مى‏شناسند . او شكست‏هاى تجارى متعددى داشته كه به كمك دوستان ثروتمندش از آنها خلاصى يافته است . وى فرماندار ايالت تگزاس بوده و در طول فرماندارى او در تگزاس بدترين اخبار از اين ايالت گزارش شده است ...

سند اول: تشخيص دجال از طريق علم اعداد

در انجيل براى اينكه آيا شخصى دجال است و يا خير، راهى از طريق علم اعداد نشان داده شده است .(1) انجيل مى‏گويد اين عدد 666 و مربوط به يك مرد است . روش كار به اين شكل است كه به هر يك از حروف لاتين از A تا Z از 1 تا 26 را اختصاص مى‏دهند كه اگر اين اعداد را براى نام جورج دبليو بوش محاسبه كنيم چنين مى‏شود:

7 + 5 + 15 + 18 + 7 + 5 براى جورج،           23+1+12+11+5+18 براى براى‏دبليو (  (Walker و          2+21+19+8 براى بوش كه جمع همه آنها مى‏شود                           177و 1+7+7= 15 و 1+5=  6[6]  كه اين اولين شش ماست .

دومين شش را مى‏توان از روى تاريخ تولد وى يعنى 6 جولاى 1946 به دست آورد . به اين ترتيب كه اگر ارقام جولاى را كه هفتمين ماه ميلادى است‏به بقيه اعداد به اين شكل جمع كنيم

33, 6+4+9+1+6+7 مى‏شود [6] 3+3 = 33 كه دومين شش را به دست مى‏آوريم .

سومين شش را مى‏توان با توجه به اين مطلب كه هدف ابتدايى دجال غلبه بر كل جهان و تقديم آن به شيطان است و اولين قدم در اين راه فرماندارى تگزاس بوده است پيدا كرد . بوش براى اولين بار در هشتم نوامبر 1994 به فرماندارى تگزاس انتخاب شد كه باز هم اگر ارقام اين تاريخ را با هم جمع كنيم خواهيم داشت:

33 4+9+9+1+8+1+1

[6] 3+3 = 33 كه مجددا سومين 6 را به ما مى‏دهد .

حال اگر تاريخ رياست جمهورى رسيدن وى را نيز درنظر بگيريم كه 20 ژانويه 2001 بوده است مجددا به عدد 6 مى‏رسيم كه مى‏توانيم آن را جايگزين سومين عدد شش مربوط به دوران فرماندارى او كنيم .

[6] = 1+0+0+2+0+1+1

شايد برايتان حيرت‏انگيز باشد كه چرا پدر وى به هنگام نامگذارى او نام هربرت را قبل از كلمه Walker از نام وى حذف كرد؟ آيا آن راهى براى پيشكش پسرش به شيطان نبوده است؟

6 = George حرف، 6 = Walker حرف، BUSHJR يا ريشه آلمانى آن Busche نيز داراى شش حرف است كه دو باره سه شش را تشكيل مى‏دهد .

اگر هنوز متقاعد نشده‏ايد بايد بدانيد كه شانس رخداد چيزى شبيه به حالت فوق به طور اتفاقى و تصادفى 1 در 000/000/000/100 است كه بيش از 16 برابر كل جمعيت‏بشر است . حال اگر باز هم تصور مى‏كنيد كه اين يك تصادف است‏بد نيست‏به اين ضرب‏المثل و به تبع آن دومين سند دقت كنيد كه مى‏گويد: «شخص را از طرفدارانش بشناس‏» .

سند دوم: حمايت گروه‏هاى شيطان‏پرست

وى در طول دوران مبارزات اوليه‏اش در گروه‏هاى شيطان پرست نيوهامپشاير (New Hampshire) حضور يافت و اين واقعه‏اى بود كه به طور گسترده در رسانه‏هاى خبرى پوشش داده شد و اين در حالى بود كه يك تجمع نفرت آور از ساحره‏ها و جادوگران از سراسر نيواينگلند گردهم آمدند تا صعود وى به مقام رياست جمهورى را پيش بينى كرده و جشن بگيرند .

سند سوم: پيشگويى‏هاى نوستراداموس

ميشل نوستراداموس (1566 - 1503م) يك پزشك و منجم فرانسوى بود كه كتابى با بيش از 900 پيشگويى در باره حوادث فرانسه و كل جهان نگاشته است . وى پيشگويى‏هاى خود را به صورت مصراع‏هاى آهنگين نگاشته كه به دليل برخوردارى از دقت زياد بسيار مورد توجه بوده‏اند . يكى از پيشگويى‏ها كه اخيرا در اينترنت نيز وارد شده اين است كه:

هزاره مى‏آيد، ماه دوازدهم، در خانه نيرومندترين قدرت و آدم سبك مغز روستايى مى‏آيد تا ادعاى رهبرى كند . وى سپس ادامه مى‏دهد:

يك فرد مشكوك از سلطنت دور مى‏شود با اينكه عده زيادى از آن حمايت مى‏كنند و او راى عمومى را به دست مى‏آورد اما گروهى اجازه نمى‏دهند كه او حكمفرما شود .

اين مطلب به نظر مى‏رسد كه تماما در مورد «ال گور» رقيب بوش باشد وى اضافه مى‏كند به حكومت رسيدن بوش مصادف با آمدن ستاره دنباله‏دارى است‏به نام . Hale Bop سال‏هاى 95 تا 97; يعنى زمان شروع و آغاز مقدمات مبارزات انتخاباتى بوش و سال 97; يعنى زمانى كه از وى به عنوان نامزد رياست جمهورى سخن به ميان آمد، آخرين حد روشنايى اين ستاره دنباله‏دار بود . او در ادامه مى‏گويد:

پس از روى كار آمدن وى قتل عام شديدى صورت مى‏گيرد و صدها تن به انتقام بر مى‏خيزند و سپس كسى مى‏آيد [از طرفداران بوش] كه مانند «هانى‏بال‏» است .

هانى بال ژنرال سياهى بود كه با فيل‏هايش براى تسخير روم حركت كرد اما در نهايت‏شكست‏خورد، در اينجا «كولين پاول‏» سياه پوست كه به طرف عراق (بابل) حركت مى‏كند موردنظر است . قابل ذكر است كه اين پيش‏گويى‏ها با تفصيلات بسيارى ادامه مى‏يابد كه مجال پرداختن به همه آنها و توضيح دقيق و با جزئيات آنها نيست و در صورت علاقه خوانندگان متن اصلى آن قابل ارايه است .

سند چهارم: پيشگويى‏هاى انجيل

اين پيش‏گويى‏ها بر اساس مكاشفه عجيب دانيال نبى است كه تعبير آن اين چنين است:

وى (دانيال نبى) مى‏گويد: در ايلام Susa ، [سمت مشرق بابل در عراق] در پيش روى خود قوچى دو شاخ را ديدم [اشاره به صدام حسين] و شاخ‏هاى وى بلند بودند [اشاره به اينكه او چهارمين ارتش قدرتمند جهان را داشت] . يكى از شاخ‏ها بلندتر از ديگرى بود و بعدا بلندتر شد [اشاره به نيروهاى نظامى عادى و گارد جمهورى عراق دارد كه بعدا شكل گرفت و به هفت لشكر تقسيم شد] اين قوچ را مى‏ديدم كه به سمت‏شمال [كردها و ايران] و جنوب [كويت] حمله مى‏كند . و هيچ نيرويى نمى‏توانست او را از اين اعمالش بازدارد . او به بزرگترين قدرت در منطقه تبديل شد . در حالى كه به اين قوچ مى‏انديشيدم . ناگهان بزى با يك شاخ از غرب آمد در حالى كه تمام كره را مى‏پيمود بدون اينكه زمين را لمس كند [اشاره به جورج دبليو بوش و نيروى هوايى وى دارد] او به طرف قوچ دو شاخ آمد و به او با خشم زياد حمله كرد و قوچ توانايى ايستادگى در برابر آن را نداشت . و بز پشت او را به زمين زد . بز خيلى بزرگ و برتر شد اما با وجود قدرتش شاخش شكسته بود [جورج بوش پدر به خاطر تصويب حمله هوايى آمريكا به عراق يكسال بعد رياست جمهورى را از دست داد] . به جاى شاخ قبلى وى چهار شاخ رشدكرد [وى سه پسر و يك دختر داشت كه به دليل «لوسمى‏» (2) فوت كردند] و به جاى آنها شاخ ديگرى رشد كرد [اشاره به جورج دبليو بوش] كه ثروتمند بود و به طرف غرب و جنوب رفت [وى بيشتر دوران جوانى خود را در قمار بازى و شراب خوارى گذراند و بعدها به فرماندارى تگزاس رضايت داد و سپس به رئيس جمهورى رسيد] و به طرف سرزمين زيبا [يعنى خاورميانه] لشكركشى كرد . او خود را برتر از همه و به عنوان رهبر گروه خود معرفى كرد [رهبر ائتلاف عدالت‏بى‏پايان] و بعد من شنيدم كه فرد مقدسى به فرد مقدس ديگر مى‏گفت: چقدر طول مى‏كشد تا روياى دانيال تحقق يابد . او جواب داد 2300 روز و شب و اين جنگ [جنگ خاورميانه] شش ونيم سال به‏طول خواهد انجاميد كه باعث مرگ‏ومير و خرابى‏هاى ناباورانه مى‏گردد . زمانى كه من در حال ديدن اين رؤيا بودم و مى‏كوشيدم آن را بفهمم پشت من كسى ايستاد كه مردى بود [درانجيل پسر خدا] عيسى (ع) و به جبرئيل گفت كه جبرئيل به او بگو كه اى پسر! بدان كه اين رويا به آخرالزمان مربوط مى‏شود و اين در حالى بود كه او در نزديكى جايى كه بودم آمد و من هم از ترس به سجده افتادم.

مطلب حاضر برگرفته از نشريه موعود شماره 30 است كه خلاصه كرده ام . ضمنا صحت و سقم آن را به عهده شما مي گذارم.

   + کهزادی - ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٧

ايرانيان در عصر ظهور

امام صادق (عليه السلام) فرموده اند:

خدا بوسيله كوفه بر همه شهرها احتجاج نمود و با مومنين از اهل آن بر اهل ديگر شهرها. و به وسيله قم بر همه شهرهای جهان و با مومنين از اهل آن بر همه مردم شرق وغرب از جن و انس.

خدا هرگز قم و اهل قم را به خواری و زبونی ترك نمی كند.بلكه آنها را توفيق می دهد و تاييد می كند. ولی همواره دين و اهل دين در قم خوار هستند و اگر چنين نمی شد مردم به سوی آن هجوم می آوردند و آنجا را ويران می كردندو ديگر حجتی بر ديگر شهرها باقی نمی ماند و در اين صورت آسمان و زمين بر جای خود ثابت و استوار نمی ماند و به ساكنان زمين مهلت داده نمی شد.

بلاها از قم و اهل قم دفع شده است و زمانی می رسد كه اهل قم بر همه خلائق حجت می باشند و آن در زمان غيبت قائم ماست تا موعد ظهور او. و اگر قم نبود زمين ساكنانش را در كام خود فرو می برد.

فرشتگان بلاها را از قم و اهل آن دفع می كنند و هيچ ستمگری در حق آنجا تصميم بد نمی گيرد جز اينكه درهم شكننده ستمگران او را ريشه كن می كند يا به بلايی سخت گرفتار می كند و يا او را با جنگ و دشمن مشغول می سازد.

خداوند قم و اهل قم را از ياد زمامداران ستمگر می برد چنانكه ياد خدا را فراموش كرده اند. 

(حديث بالا از كتاب منتخب الاثر صفحه ۲۶۳ است.)

باشد تا قدر خود را بدانيم و قوی باشيم و خود را نبازيم.

   + کهزادی - ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۱٠/٥