تولد يگانه منجی عالم مبارک

سلام

تولد اميد اميدواران و ذخيره خدا در زمين بر تمام شيعيان
مسلمانان و منتظران جهان مبارک باد.

بر طبق روايات آقا زمانی ظهور می کنند
که بسياری از معتقدان به او برمی
گردند. اما بشارت منجی را در ديگر
کتابهای آسمانی و مذهبی ببينيد:

انجيل لوقا: پس شما نيز مستعد باشيد زيرا در ساعتی
که گمان نمی بريد پسر انسان می آيد.

زبور داوود(ع) : هان بعد از اندک زمانی شرير
نخواهد بود و اما حليمان وارث زمين خواهند شد و از
فراوانی سلامتی متلذذ خواهند شد ... صالحان
وارث زمين خواهند بود و در آن تا ابد سکونت خواهند
نمود و عاقبت شريران منقطع خواهند شد.

کتاب اشعيای نبی (ع): روح خدا بر او
قرار خواهد گرفت و خوشی او در ترس از خداوند خواهد
بود ... مسکينان را به عدالت داوری خواهد
کرد و به جهت مظلومان زمين به راستی
حکم خواهد کرد... و در تمام کوه مقدس
من ضرر و فساد نخواهد کرد زيرا که جهان از
معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهايی که
دريا را می پوشاند.

کتاب حيقوق نبی(ع): اگر چه تاخير نمايد
برايش منتظر باش زيرا که البته می آيد و
درنگ نخواهدنمود بلکه جميع امتها را نزد خود جمع
می کند و تمامی قومها را برای
خويشتن فراهم می آورد.

کتاب مذهبی زردشتيان: جاماسب از قول استادش
زردشت خبرمی دهد : پيش از ظهور سوشيانس (نجات
دهنده دنيا) پيمان شکنی و دروغ و بی
دينی در جهان رواج می يابد و مردم از خدا
دوری جسته ظلم و فساد و فرومايگی
آشکار می گردد و همين ها نيز اوضاع جهان را
دگرگون ساخته و زمينه را برای ظهور نجات دهنده
مساعد می گرداند. گستاسب (پادشاه وقت) می
پرسد: وقتی سوشيانس ظهور کرد چگونه
فرمانروايی و دادستانی می کند و
جهان را چگونه اداره خواهد کرد و چه آيينی
دارد؟ جاماسب می گويد : سوشيانس دين را به جهان
روا (رايج) کند و آز و نياز (فقرو تنگدستی)
را تباه کند و اهريمن را از دامان آفريدگان باز
دارد و مردمان گيتی هم منش و هم گفتار و هم
کردار باشند.

کتاب مذهبی هندوها: پس از خرابی دنيا
پادشاهی در آخر الزمان پيدا شود که
پيشوای خلايق باشد . نام او منصور باشد و تمام
عالم را بگيرد و به دين خود آورد و همه کس را از
مومن و کافر بشناسد و هرچه از خدا خواهد برآيد
.... دور دنيا تمام شود به پادشاهی عادل در آخر
الزمان که پيشوای ملائکه و پريا و
آدميان باشد و حق و راستی با او باشد....

کتاب مذهبی بودائيان: بعد از آنکه
مسلمانی به هم رسيد در آخر ميان عالم از ظلم و فسق
و گناه و ريای زاهدان و خيانت امينان و
حسودی بخيلان و عمل نکردن دانايان به آموخته
خود، دنيا از ظلم و جفا پر شود و از دين جز نام نماند.
پادشاهان و پيشوايان و رئيسان بی رحم و ظالم
شوند،‌رعيت بی انصاف و نافرمان و متقلب شوند و همه
در خرابی نظم دنيا بکوشند و همه جا را
کفر و ناسپاسی فرا گيرد آن وقت دست راستين
جانشين مماطا (محمد پيغمبر اسلام) ظهور کند و خاور
و باختر عالم را بگيرد ، آدميان را به راه خوبيها
رهبری کند. او فقط و تنها حق و راستی
را قبول می کند و بس.

به اميد ظهور حضرتش

   + کهزادی - ۳:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٧/٢٠

نسخه عملی

سلام به همگی

خب ديگه حالا وقت عمل است. گريه و زاری و شعرهای عاشقانه و منتظرانه خوبه اما کافی نيست. عملی هرچند کوچک لازم است.هرکی آماده است دستهايش را بالا ببرد!

يک دستورالعمل ساده و مفيد و مجرب برای ديدن آقا وجود دارد. بدين شرح:

هرکس می خواهد آقا را ببيند به مدت چهل شب قبل از خواب صد مرتبه آيه ۸۰ سوره مبارکه الاسراء را بخواند:

«... رَبِّ أدخِلنی مُدخَلَ صِدقٍ وَ أخرِجنی مُخرَجَ صِدقٍ وَ أَجعَل لّی مِن لّدُنکَ سُلطاناً نَّصيرا»

يعنی: «پروردگارا مرا (در هر کار) با صداقت وارد کن و با صداقت خارج کن و از سوی خود حجتی ياری کننده برايم قرار ده»

البته اين را بگويم که نتيجه گرفتن از اين بستگی کامل به خودشما و ايمان و اعتقادتان دارد به گونه ای که ممکن است کسی در شب اول نتيجه بگيرد و ديگری با چهل تا چله هم نتيجه نگيرد. شايد کسی اين لياقت را پيدا کند که آقا را ببيند و ديگری خواب او را ببيند يا صدايش را بشنود يا اينکه ديگران خوابهای خوبی برای او ببينند ( اين مورد قبلا تجربه شده است). اگر کسی تصميم به اجرا گرفت خوشحال می شوم که مرا مطلع کند و اگر کسی نتيجه ای گرفت واقعا خوشحال می شوم که مارا در جريان بگذارد.

منتظر موفقيتتان هستم.

   + کهزادی - ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/٧/۸