اخلاص

سلام

می خواهم شمارا با يک مخلص واقعی که در دوران خودمان زندگی می کرده آشنا کنم. البته ممکن است بسياری از شما اورا بشناسيد. او رجبعلی خياط (نکوگويان) نام دارد. او مردی است که عرفان عملی را تا بالاترين درجه طی کرده و سخنانش بهترين راهنما برای کسانی است که می خواهند به خدا نزديک شوند.

او با گذشتن از لذتی آماده ،ره صد ساله را يکشبه می رود.وقتی در موقعيت گناهی آماده قرار می گيرد از آن چشم پوشی کرده و می گويد:خدايا من اين گناه را برای تو ترک می کنم تو هم مرا برای خودت تربيت کن.

به شاگردانش می گفت : اگر کسی برای خدا کار کند، چشم و گوش قلب او باز می شود.

 يکبار گفته بود : روزی از چهارراه مولوی و از مسير سيروس به چهار راه گلوبندک رفتم و برگشتم، فقط يک چهره آدم ديدم.

انشاءالله در فرصتهای بعدی داستانهای آموزنده ای از زندگی رجبعلی خواهم نوشت.

   + کهزادی - ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٦/٢٠