طوفان کاترینا، طبس دوم

مدت ها بود به حرکات آمریکا دقت می کردم و به این نتیجه رسیده بودم که بوش قصد دارد در زمانی نزدیک به بهانه ای واهی (البته در مورد فعالیت های هسته ای) به ایران حمله کند. در واقع بوش تمام پیش نیازها را تدارک دیده بود . این تدارکات از ابتدای به قدرت رسیدنش شروع شده بود. برنامه هایی مانند برج های دوقلوی تجارت جهانی، بعد اشغال افغانستان سپس اشغال عراق. اقدامات بعدی نظیر بسط و توسعه پایگاه های نظامی در سایر کشورهای همسایه ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه. تمام پازل های این حرکت کنار هم چیده شده بود . حالا نوبت به ذخیره نفت رسیده بود چراکه با حمله به ایران (حتی حمله ای محدود مانند ضربه زدن به تاسیسات هسته ای)  ممکن است ایران تنگه هرمز را ببندد و آنگاه بحران نفتی تمام جهان را فراگرفته و فشار به آمریکا زیاد می شود. بنابراین باید ابتدا نفت زیادی ذخیره کرد پس آمریکا شروع به خرید نفت کرد به شکلی که قیمت نفت در زمان کوتاهی به دو برابر افزایش یافت (آیا تا حالا با دلیل اصلی گران شدن نفت فکر کرده بودید؟) خوب حالا نوبت چیست؟ بله، یک بهانه کوچک مانند عدم توافق ایران با سه کشور اروپایی (فراموش نکنید هرگاه نخ هر فتنه ای را در جهان بگیرید، به احتمال زیاد ابتدای آن را در انگلیس خواهید یافت!) و بقیه سناریو... .

اما در وقتی که همه چیز آماده بود و آمریکا سرمایه گذاری زیادی برای این کار کرده بود ، خدا و فقط خدا تمام برنامه ریزی های  آنها را به هم ریخت به شکلی که بوش پس از طوفان به جای کمک به مردم مصیبت زده نیواورلئان با حالتی بسیار مایوسانه گفت که این طوفان ما را که در آستانه جنگ دیگری در برابر تروریسم بودیم متوقف کرد. این حرف مهمی بود و تمام سناریوهای بالا را تائید کرد.

اين جمله را بيشتر برای خودم ميگم که : فراموش نکنیم خدا حامی و حافظ ماست به شرط آن که ما هم بنده مطیع او باشیم.

" من کان لله، کان الله له"

   + کهزادی - ۱:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٦/۱۸