ميلاد منجی مبارک

گفته بودم چو بيايی غم دل با تو بگويم***چه بگويم که غم از دل برود چون تو بيايی

با عرض تبريک به مناسبت سالروز تولد حضرت صاحب الامر و به اميد روزی که در کنار آن حضرت عدل را در سراسر جهان بگسترانيم.

اگر بخواهيم به اين خواسته برسيم بايد از هم اکنون در راه عدل گستری و ايستادگی در برابر ظلم باشيم پس درود بر رئيس جمهور عزيزمان دکتر محمود احمدی نژاد که با قاطعيت وبدون کوچکترين ترسی از ظالمان جهان در مجمع سازمان ملل هرآنچه حق بود و بايد گفته می شد اما هيچ کسی روی اين کره خاکی جرات ابراز آن را ندارد، به راحتی گفت و در فاصله چند روز شاهد عقب نشينی ظالمان بوديم. اين درسی باشد برای آنانی که از قدرت هايی چون آمريکا و برخی کشورهای اروپايی بت ساخته اند و مايلند که در برابر خواسته های نامشروعشان سر خم کنند.

   + کهزادی - ٤:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/۱