ثمره شیرین خودباوری و شجاعت

یکی دو روز بود رئیس جمهور محبوب و  شیردل  ما دکتر احمدی نژاد مژده خبر خوب داده بود . پای تلویزیون نشستم ، با توجه به  تخصصم احتمال می دادم زنجیره 164 تایی سانتریفوژها تکمیل شده باشد ... اما به این زودی ... تا این که از زبان خودش شنیدیم. همان جا سجده شکر به جا آوردم، برای این که رئیس جمهوری داریم که با واژه ترس نا آشناست، برای این که باور دارد " ما می توانیم" . برای این که متخصصانی خودباور داریم. چه خوب خداوند در قرآن فرموده حال قومی را عوض نمی کنم مگر آن که قوم در خود تغییر ایجاد کنند. و اگر ملت در انتخابشان  تغییری  نمی دادند باید همچنان عقب نشینی می کردیم تا در قهقرای ذلت جای بگیریم.

خدایا احمدی نژاد شیردل و تمام همفکرانش را حفظ کن و روز به روز بر توفیقاتشان بیفزا.

 

   + کهزادی - ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱/٢٥