صداقت

سلام

صداقت صفت پسندیده ای است و دروغ و نیرنگ به همان اندازه زشت.هرچند دروغ برای همه بد است اما دروغ برای زمامداران بدتر است. چنانچه امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر به او می‌فرماید که با اهل صدق بپیوندد و مسئولیت‌های کلیدی را به آنان بدهد (قوچانی، 1374، ص 134).


صداقت برای مدیر از بهترین عوامل موفقیت در کار و حافظ آبرو و برآورندة وجاهت اجتماعی است. چنانچه مدیر در محیط کار و صحنه‌های اجتماعی از صداقت لازم برخوردار باشد موفقیت او حتمی است و در غیر اینصورت حتی اگر فرضاً در ابتدای کار و با اغفال دیگران رسوا نگردد، اما سرانجام روزی با دریده شدن پرده‌ها، دروغگویی او آشکار می‌گردد. به غیر از صداقت روش دیگری نمی‌تواند ضامن موفقیت باشد و یک مدیر باید اهل صدق باشد.

حضرت علی (ع) می فرمایند :

پسرم! از دوستى نادان بپرهیز، چه او خواهد که تو را سودرساند لکن دچار زیانت گرداند و از دوستى بخیل بپرهیز، چه اوآنچه را سخت‏بدان نیازمندى از تو دریغ دارد، و از دوستى تبهکاربپرهیز که به اندک بهایت‏بفروشد و از دوستى دروغگو بپرهیز که‏او سراب را ماند ، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دورنمایاند.

 

داریوش به عنوان زمامدار یک امپراطوری بزرگ در وصیت نامه اش می گوید : ... توصیه می کنم هرگز دروغگو و متملق را به خود راه نده. چون هردوی آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغگو را از خود دور کن... .
یا علی

   + کهزادی - ٤:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۸/۱٥