تمام توان یک دروغ

سلام

امروز به همراه سیل مردم روزه دار و ظالم ستیز به تظاهرات روز قدس رفته بودم. به چهارراه ولی عصر رسیده بودیم که دیدم از پشت سر مردم به هیجان آمده و با صدای بلند و نا منظم شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه می دهند وقتی برگشتم چشمتان روز بد و آدم بد نبیند که دیدم همانی که باعث نا امن شدن کشور در ماههای اخیر شده بود همانی که جوانهای مملکت را با یک دروغ شاخدار به کشتن داده بود و همانی که اقتدار کشورمان را در سایر کشورها تضعیف کرده است یعنی موسوی در دو متری من است.

من هم با جمعیت شروع کردم با صدای بلند شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه و مرگ بر خائن دادن و به طرفش رفتم که نرده های خطوط اتوبوسرانی مانع شد. راستش اگر این نرده ها نبودند احتمالا اقدامی فیزیکی انجام می دادم .

او چند ثانیه بیشتر نمایان نشد چون سیل جمعیت خشمگین به سمتش هجوم برده بودند و فورا داخل یک ماشین آبی پرید و فرار کرد.

و این بود تمام قدرت و توان و جسارت و شجاعت سردمدار یک دروغ بزرگ. نمی دانم تا کی باید شاهد دهن کجی آنان به ملت شریف و عزیزمان باشیم.

از لحظه فرار موسوی فیلم گرفته ام که می توانید در    اینجا     ببینید. 

   + کهزادی - ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٢٧