نگاه مثبت

سلام

رویدادهای این چند هفته حقیقتا تلخ بود. آشوب، نا امنی، شاد شدن دشمنان ایران و ... اینها چیزهایی نیست که یک دوستدار وطن آن را برای کشورش بخواهد. اما اگر بخواهیم از دل این همه ناگواری و تلخی به جنبه های مثبت قضیه نگاه کنیم موارد زیر را می توان یافت:

1) دست خیلی از افراد رو شد. خیلی ها که همیشه رو بازی نمی کردند و از خود ظاهری خوب و زیبا در نظر مردم ساخته بودند ماهیت واقعی خود را نشان دادند. کسانی که دیگران را به دروغگویی متهم می کردند دروغگویانی بزرگ از کار درآمدند. افرادی که دیگران را به قانون گریزی متهم می کردند خود قانون گریزانی حرفه ای بودند و ...

2) موقعیت کشورهای دیگر مشخص شد. کشورها و رئیس های کشورهای مختلف ماهیت خود را نشان دادند. برخی که به واسطه اطلاعات غلطی که به آنها داده شده بود کار را تمام شده تصور می کردند ذات خراب خود را چقدر خوب نشان دادند.

3) دست برخی جناح ها برای مردم رو شد و میزان صداقت آنها در شعارهایشان مشخص شد. وقتی کسی دست به دامان دشمنان ایران شود و از حمایت و پشتیبانی کشورهایی که دشمنی آنها در قبال ایران عیان و شفاف است برخوردار شود دیگر نمی تواند ادعای میهن دوستی کند.

راستش تا همین دو سه روز پیش دائما ناراحت بودم و از دست مسببان آن عصبانی اما با توجه به مطالب بالا در حال حاضر احساس بهتری دارم چرا که افراد و جناح های خاص با ایجاد وقایع فعلی تا سالیان سال نمی توانند در مقابل ملت ایران سر بلند کنند چرا که دستشان برای همه رو شده است.

یا علی

   + کهزادی - ٧:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۱٤