حجت تمام شد

سلام

خب این چند روز به اندازه کافی نامزد های انتخاباتی در تلویزیون خودشان را نشان دادند و هرچه در چنته داشتند رو کردند و مردم مشاهده کردند.

در آخرین برنامه تلویزیونی دکتر محمود احمدی نژاد که بسیار شفاف، زیبا و با متانت مواضع خود را اعلام کردند و تهمت هایی که به ایشان وارد شده بود را جواب دادند.

اما حالا نوبت نوبت ماست، دیگر حجت تمام شده و فقط کافیست به ندای وجدانمان گوش دهیم تا اصلح را ببینیم.

فردا ملت حماسه ای دیگر را به نمایش می گذارند و شعور و درایت خود را به همه نشان خواهند داد.

موفق باشید

/ 0 نظر / 3 بازدید