عبرت تاریخ

سلام

وقایع این چند روزه دردناک و تاسف بار است. بیایید کمی در تاریخ سیر کنیم.می گویند تاریخ تکرار می شود.

برگردیم به دوران حکومت حضرت علی (ع)...

راستش چند شب پیش صدای الله اکبر بلند شد و چون همیشه با این صدا به همراه فرزندم به پشت بام می رفتم این بار هم فرزندم گفت : بابا بریم بالا الله اکبر بگیم؟" و من ماندم و پاسخ این سوال...

 چطور می توانستم به او بگویم این الله اکبر با الله اکبرهای قبلی فرق دارد. بی اختیار یاد قرآن های سر نیزه افتادم که جمعی را گول زد و آن شد که همه می دانیم و نیازی به دوباره گویی نیست.

گویی تاریخ تکرار می شود...

بیایید کمی از تاریخ درس بگیریم...

خدا همه مارا هدایت کند.

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
رضا آقابابایی

مثال زدن و تشبیه کردن صرف و ارجاع دادن به وقایع تاریخی که تمام زیر و زبر آن مشخص شده و جای ابهامی در آن نیست بسیار ساده می باشد. اگر می خواهی از عقیده ات دفاع کنی باید بتوانی مدارک و مستندات واقعی و موجود را ارائه کنی. یا علی