مسیر صحیح

سلام

راستش حوصله درازه گویی ندارم اما ...

اگر در مسیر صحیحتان وارد فرعی اشتباهی بشوید و چند نفر از افراد مورد اطمینان و بلد راه و خیرخواه که همیشه همراه شما بوده اند و در سختی ها شما را یاری نموده اند به شما بگویند که مسیر را اشتباه می روید چه کار می کنید؟

واضح است حرف بزرگان را قبول کرده و خیلی سریع به مسیر اصلی برمی گردید.

متاسفانه همیشه در اطراف انسان های موفق و کسانی که در مناصب بالای اجتماعی قرار دارند افرادی هستند که برای منافع شخصی، خود را همرنگ فرد مورد نظر کرده تا به مقام و منصبی دست پیدا کنند. هرچه مقام شخص بالاتر برود تعداد این افراد بیشتر شده و متاسفانه ممکن است با زبان بازی شخص را به اشتباه بیندازند.

http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=7446

بر اساس آنچه که تاکنون از رئیس جمهور محبوبمان دیده ایم و با شناختی که از ایشان داریم مطمئن هستیم که ایشان خیلی سریع راه درست را یافته و می پیمایند و به نظر دوستان و خیرخواهان و دلسوزان احترام می گذارند.

یا علی

/ 2 نظر / 20 بازدید
ملیکا

ســـــــلام... من باسه مطلب جدیدوجذاب اپـــــــم... تشریف بیاوریــــــــدونظربدیــــــد... ممـــــــنون...