انتقاد

سلام

در این که نقد صحیح یکی از ارکان پیشرفت است شکی نیست. ما کاری را انجام می دهیم این کار توسط دیگران تجزیه و تحلیل شده و نکات مشکل دار آن مشخص می شود. اگر منقد منصف باشد باید این نقد اورا به فال نیک گرفت چراکه نقاط مشکل دار کار ما را یافته و به ما گوشزد می کند.

اما متاسفانه همیشه نقد منصفانه نیست. گاهی برای نشان دادن این است که " من بهترم . روش من بهتر است . تو اشتباه می کنی . اصلا تو هیچی نمیدانی و ..."

این چند روز پیامک های انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهور آینده در حال ارسال است . یکی از آن ها را برایتان می نویسم هرچند ممکن است بری خودتان هم ارسال شده باشد. در یکی از پیامک ها آمده است " تاریکی شب رفتنی است گر تو شعله ای برافکنی"

منظور از تاریکی شب واضح است اما این روش صحیح رقابت است؟ برای بالا رفتن کافیست خود را بالا ببریم نه این که دیگران را پایین آوریم؟ آیا بهتر نیست در این پیامک به جای تخریب به شعارها و آمال و برنامه های خود اشاره کنیم؟

تخریب ساده است اما ساختن مشکل است. برای رسیدن به اهداف خود بهتر است دست به هر کاری نزنیم.

یا حق

/ 0 نظر / 4 بازدید